Wanneer is gasloos wonen mogelijk?

Wanneer is gasloos wonen mogelijk?

Gasloos wonen is een belangrijk doel voor veel landen en steden wereldwijd om de klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In Nederland is besloten dat alle woningen in 2050 gasloos moeten zijn. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende alternatieve energiebronnen beschikbaar die kunnen worden gebruikt om gasvrij te wonen. Hieronder bespreken we enkele van deze energiebronnen en wanneer het mogelijk wordt om ze te gebruiken voor gasloos wonen.

Elektriciteit

Elektriciteit wordt steeds meer gebruikt als energiebron voor woningen. De laatste jaren zijn er steeds meer duurzame opwekmethoden bijgekomen zoals zonnepanelen, windmolens en waterkracht. Als je je huis goed isoleert en zonnepanelen plaatst, dan kun je je eigen energie opwekken en hiermee je huis verwarmen en van warm water voorzien. Dit kan al volledig gasloos worden gerealiseerd en is op korte termijn al mogelijk.

Stadsverwarming

Stadsverwarming is een andere manier om gasloos te wonen. Hierbij wordt warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit of afvalverwerking gebruikt om water te verwarmen. Dit verwarmde water wordt vervolgens via een netwerk van leidingen naar woningen getransporteerd. Stadsverwarming is vooral geschikt voor stedelijke gebieden waar een dicht netwerk van leidingen aanwezig is. Dit is op korte termijn mogelijk, maar vereist wel dat er in de nabijheid van de woning een stadsverwarmingsnetwerk aanwezig is.

Waterstof

Waterstof is een schone en duurzame energiebron die kan worden gebruikt om woningen te verwarmen en van warm water te voorzien. Waterstof kan worden geproduceerd door middel van elektrolyse, waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit. Als de elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie, dan is waterstof een volledig groene energiebron. Op dit moment is waterstof nog niet op grote schaal beschikbaar en wordt er nog volop onderzoek gedaan naar de mogelijkheden ervan.

Warmtepompen

Warmtepompen zijn een andere mogelijkheid om gasloos te wonen. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, bodem of grondwater en gebruikt deze warmte om het water in je huis te verwarmen. Een warmtepomp is vooral geschikt voor goed geïsoleerde woningen en kan in combinatie met zonnepanelen of windenergie volledig gasloos worden gerealiseerd. Dit is al mogelijk, maar vereist wel een investering in een warmtepompsysteem en de nodige aanpassingen aan de woning.

Wil jij niet hoeven wachten op 20250? Neem dan contact op, of kijk op gaslooswonen.nl, zodat je snel van het gas af kunt komen.

Wanneer is gasloos wonen mogelijk?
Schuiven naar boven